<div align="center"> <h1>Zegarmistrz - Wrocław</h1> <h3>Zakład zegarmistrzowski, W-w, ul. Pułaskiego 77</h3> <p>zegarek, zegary, zegarki, zegarmistrz, zegar, zegarmistrzostwo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zegarmistrz.and.pl/" rel="nofollow">www.zegarmistrz.and.pl/</a></p> </div>